Публічний договір на туристичне обслуговування

Публічний договір на туристичне обслуговування (Договір) є офіційною публічною пропозицією ТОВ «Груп Тревел» (Туроператор) Користувачам до укладення Договору на умовах, зазначених в Договорі. Договір складається з двох частин — загальної та індивідуальної. Індивідуальна частина Договору визначається заявкою Туриста і формується після обробки заявки Туроператором.

найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Груп Тревел» (ТОВ «Груп Тревел»)
директор: Шмельова Раїса Игорівна  
юридична адреса: Україна 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5
фактична адреса: Україна 03150, м. Київ, вул. Ділова 5, корпус 10-А, 8 поверх, офіс 801
ідентифікаційний код: 37884468 

ліцензія на туроператорську діяльність: Серія АГ № 580721 від 06 грудня 2011 р., номер у ліцензійному реєстрі 559/2011
фінансове забезпечення: банківська гарантія № 729/15-Г від 10.11.2016 р. у розмірі 20 000 євро

Тел.: +38 (044) 359-05-49
E-mail: info@grouptravel.ua
р/р 26005350407 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805

1. ТЕРМІНИ

1.1. Користувачі — особи, зареєстровані на Ресурсі Туроператора, які досягли 18 років.

1.2. Ресурс Туроператора — веб-сайт Туроператора, доступний за адресою: http://grouptravel.ua/, де розміщена інформація про Туристичних продукт, який Туроператор пропонує до реалізації Користувачам.

1.3. Туристичний продукт — розроблений комплекс туристичних послуг, в тому числі Тур, який Туроператор пропонує до реалізації Користувачам на умовах, визначених у Додатку до Договору.

1.4.Тур — туристична подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, до якої визначений комплекс туристичних послуг.

1.5. Турист — Користувач, який забронював Туристичний продукт через Ресурс Туроператора та здійснив оплату заброньованого Туристичного продукту одним із способів, вказаних на Ресурсі Туроператора для здійснення подорожі по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

1.6. Додаток до Договору — розділ на Ресурсі Туроператора, де міститься опис (програма) конкретного Туристичного продукту та істотні умови реалізації Туристичного продукту Користувачеві.

1.7. Форма замовлення — додаткове вікно з відкритими до заповнення полями, яке з’являється в Додатку до Договору при замовленні Користувачем вибраного Туристичного продукту.

2. ПРЕДМЕТ

2.1. Туроператор приймає зобов'язання до організації та надання Туристичного продукту Туристові на умовах, зазначених в Договорі та відповідному Додаткові до Договору, а Турист зобов'язується здійснити оплату вартості замовленого Туристичного продукту, виконувати решту зобов'язань, які покладає Договір та відповідний Додаток до Договору, а також організаційні правила відповідного Туру.

2.2. Опис (програма), істотні умови реалізації конкретного Туристичного продукту Туроператор зазначає у Відповідному додатку до Договору, в тому числі:

 • 2.2.1. період (дати початку та закінчення) надання Туристичного продукту;
 • 2.2.2. характеристика транспортних засобів, час і місце відправлення та повернення (в разі забезпечення перевезенням);
 • 2.2.3. характеристика, адреса, категорія місць розміщення;
 • 2.2.4. відомості про харчування (в разі забезпечення харчуванням);
 • 2.2.5. мінімальна кількість туристів у групі (при групових Турах);
 • 2.2.6. види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості Туристичного продукту (в разі забезпечення);
 • 2.2.7. правила в'їзду до країни тимчасового перебування (у випадку закордонних Турів);
 • 2.2.8. вартість Туристичного продукту та способи оплати;
 • 2.2.9. інші умови, що стосуються реалізації конкретного Туристичного продукту;
 • 2.2.10. інформація про страхування.

3. ЗАМОВЛЕННЯ ТА БРОНЮВАННЯ

3.1. Турист здійснює замовлення Туристичного продукту шляхом заповнення Форми замовлення, яка з’являється у відповідному Додатку до Договору при здійсненні замовлення обраного Туристичного продукту.

3.2. Після оформлення Користувачем Форми замовлення в системі on-line бронювання, вона підлягає обробці Туроператором. За результатом обробки Користувачу направляється підтвердження Форми замовлення у вигляді рахунку або відмова у підтвердженні замовлення. У випадку неможливості підтвердження заявки Туроператор вправі поставити Користувача в лист очікування.

3.3. Підтверджуючи заявку, Туроператор пропонує Користувачу на вибір зручний для нього варіант оплати вартості Туристичного продукту, а також формат і систему виписки рахунку. У випадку відсутності вибору Користувача рахунок направляється на зареєстровану в системі on-line бронювання електронну адресу Користувача.

3.4. Відмова Користувача від замовленого Туристичного продукту можлива до здійснення оплати замовленого Туристичного продукту.

3.5. Туроператор здійснює бронювання замовленого Користувачем Туристичного продукту після оплати Користувачем 100% вартості замовленого Туристичного продукту впродовж 1 одного робочого дня від дати оплати Користувачем замовленого Туристичного продукту.

3.6. Відмова Туриста від заброньованого Туристичного продукту до початку споживання Туристичного продукту можлива за умови відшкодування Туроператору фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов'язаних із відмовою та визначається відповідно до обраного Туристичного продукту.

4. ОПЛАТА

4.1. Вартість Туристичного продукту, а також способи оплати зазначаються в конкретному Додатку до Договору.

4.2. Оплату заброньованого Туристичного продукту, здійснює Користувач.

4.3. Після сплати Користувачем вартості Туристичного продукту, Користувачеві в електронному вигляді надається ваучер, який є підтверджуючим документом для отримання Туристичного продукту.

4.4. Туроператор гарантує повернення грошових коштів в разі не здійснення угоди укладання договору або переплаченої суми між укладеним договором і здійсненою оплатою через Сайт за умови виконання вимог щодо повернення грошових коштів, описаних нижче. Повернення грошових коштів проводиться виключно на картковий рахунок Користувача, з якого була проведена первинна оплата. Повернення коштів здійснюється на підставі стандартного шаблону заяви Користувача на повернення грошових коштів і надання копій паспорту та ІПН. Шаблон заяви на повернення грошових коштів видається представником Туроператору за запитом Користувача. Повернення грошових коштів можливе тільки у разі не здійснення угоди укладання договору або наявності переплаченої суми між укладеним договором і здійсненою оплатою через Сайт. Користувач повинен висловити бажання про відмову від укладення договору по Заявці і про повернення сплачених грошових коштів (за наявності здійсненої оплати платіжною карткою за даною Заявкою) при телефонному зв'язку співробітника Туроператора з Користувачем. У разі відсутності телефонного дзвінка від співробітника Туроператора протягом 2 (двох) календарних днів Користувач може самостійно зв'язатись зі співробітником Туроператора для координації подальших дій за телефонами: +38 (044) 359-05-49, +38 (067) 407-45-58.

5. ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Туроператор зобов'язаний:

 • 5.1.1. забезпечити надання заброньованого за Туристом Туристичного продукту належним чином та в повному розмірі;
 • 5.1.2. викласти у відповідному Додатку до Договору повну і достовірну інформацію про Туристичний продукт;
 • 5.1.3. своєчасно повідомляти Туриста про зміни умов надання та вартість Туристичного продукту.

5.2. Турист зобов'язаний:

 • 5.2.1. ознайомитися з умовами Договору та Додатку до Договору при виборі Туристичного Продукту;
 • 5.2.2. надати повну та достовірну інформацію при заповненні Форми замовлення на Туристичний продукт, в тому числі надати всі необхідні документи та інформацію, необхідну для оформлення Туру;
 • 5.2.3. виконувати всі умови, які зазначені у Додатку до Договору, необхідні для отримання Туристичного продукту;
 • 5.2.4. своєчасно та в повному розмірі оплатити вартість замовленого Туристичного продукту.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Всі спірні питання, пов'язані з отриманням Туристом заброньованого Туристичного продукту, вирішуються з використанням особистих даних Користувача (Туриста), що були вказані Користувачем при замовленні та оплаті Туристичного продукту.

6.2. Туроператор не несе відповідальності за: чинність документів Користувача, відмови консульських установ у видачі віз, витрати користувача, пов'язані із настанням страхового випадку, відміну та зміну часу відправлення/прибуття транспортних засобів, які не належать Туроператорові, відмови Користувача від заброньованого Туристичного продукту не з вини Туроператора з порушення строків, вказаних у відповідному Додаткові до Договору.

6.3. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви Користувача (Туриста), що передана засобами поштового зв'язку або персонально до офісу Туроператора.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. При здійснені замовлення обраного Туристичного продукту Користувач погоджується із умовами Договору та відповідного Додатку до Договору, а також підтверджує свою право- та дієздатність, досягнення 18-річного віку, законне користування банківською карткою та платіжними системами, а також усвідомлює відповідальність за обов'язки, що виникають в результаті укладення Договору та відповідного Додатку до Договору.

7.2. Договір та відповідний Додаток до Договору вважається укладеним від моменту здійснення Користувачем оплати замовленого Туристичного продукту.

7.3. Укладенням Договору та Додатку до Договору Користувач надає згоду Туроператорові на обробку його персональних даних в обсязі, необхідному для забезпечення надання замовленого Туристичного продукту. Включення персональних даних про Користувача до бази персональних даних Туроператора відбувається в момент заповнення Форми замовлення на обраний Туристичний продукт.

Разработка и поддержка проекта Rademade